Daftar fam Kei

Sedang Trending 2 bulan yang lalu

Berikut adalah Daftar fam Maluku yang dipakai oleh suku Kei. di Kepulauan Kei menggunakan fam ini mengikuti garis keturunan ayah.

A[sunting | sunting sumber]

B[sunting | sunting sumber]

 • Badmas
 • Baljanan
 • Balubun
 • Balyanan
 • Belekubun

C[sunting | sunting sumber]

D[sunting | sunting sumber]

 • Damaryanan
 • Difinubun
 • Ditubun

E[sunting | sunting sumber]

 • Efruan
 • Eleujaan
 • Eleuwarin
 • Elmas
 • Esomar

F[sunting | sunting sumber]

 • Fadubun
 • Fadirubun
 • Fakoubun
 • Fangohoi
 • Faref
 • Far-Far
 • Farneyanan
 • Fatwairubun
 • Fautngilyanan
 • Falauv
 • Fodubun
 • Fouw

G[sunting | sunting sumber]

 • Ganwarin

H[sunting | sunting sumber]

 • Habetubun
 • Hanubun
 • Helokil
 • Hemar
 • Henan
 • Hukubun

I[sunting | sunting sumber]

J[sunting | sunting sumber]

 • Jalmaf
 • Jamlean

K[sunting | sunting sumber]

 • Kadamaerubun
 • Kadtabalubun
 • Kanarubun
 • Kebubun
 • Kilitubun
 • Kerubun
 • Komam Yanan
 • Komomyanan

L[sunting | sunting sumber]

 • Labetubun
 • Laholubun
 • Lakesubun
 • Larubun
 • Lasibyanan
 • Lamelubun
 • Leftungun
 • Letlet
 • Letsoin
 • Lobair
 • Lobwaer
 • Lusubun
 • Lutur

M[sunting | sunting sumber]

 • Madubun
 • Matduan
 • Matanasse
 • Matly
 • Metubun
 • Meturan
 • Moses

N[sunting | sunting sumber]

 • Ngabalin
 • Ngarbingan
 • Ngangun
 • Ngelyaubun
 • Ngilyaubun
 • Nuhuyanan

O[sunting | sunting sumber]

 • Oat
 • Ohoiel
 • Ohoiledjaan
 • Ohoiledwarin
 • Ohoirat
 • Ohoiwutun
 • Ohoimoar
 • Ohoimuar
 • Ohoimas
 • Ohoiwuy

P[sunting | sunting sumber]

 • Patyanan

Q[sunting | sunting sumber]

R[sunting | sunting sumber]

 • Rada
 • Rado
 • Rahabaf
 • Rahaded
 • Rahadat
 • Raharusun
 • Rahawarin
 • Rahakbauw
 • Rahayaan
 • Raharusun
 • Rahaor
 • Rantoknam
 • Rawul
 • Renaat
 • Rengngur
 • Rengewur
 • Renfarak
 • Renwarin
 • Rentua
 • Renoat
 • Renuat
 • Renur
 • Renngur
 • Renhungan
 • Renur
 • Renuw
 • Renyaan
 • Rettob
 • Reubun
 • Roinwawan
 • Rumaf
 • Rumangun
 • Rumkel
 • Ruslau
 • Reniwuryaan

S[sunting | sunting sumber]

 • Sadsuitubun
 • Sather
 • Samsaman
 • Selayar
 • Selonyanan
 • Sether
 • Setitit
 • Seknun
 • Silaratubun
 • Sirken
 • Siloinyanan
 • Soin
 • Somnaikubun
 • Songbes

T[sunting | sunting sumber]

 • Taha
 • Talubun
 • Tamher
 • Tamnge
 • Tawaing
 • Toanubun
 • Toffy
 • Torlain
 • Tutwaiubun
 • Tukyaur

U[sunting | sunting sumber]

 • Ulahayanan
 • Uwalyanan

V[sunting | sunting sumber]

W[sunting | sunting sumber]

 • Warbal
 • Watratan
 • Watubun
 • Waur
 • Wear
 • Wemaf
 • Wenehenubun

X[sunting | sunting sumber]

Y[sunting | sunting sumber]

 • Yahayanan
 • Yaftoran
 • Yamco
 • Yamlean
 • Yampap
 • Yaur
 • Yeubun
 • Yehubebyanan
 • Yeuyanan

Z[sunting | sunting sumber]